Художествен образ в модата

 

Дрехи

Дрехи

Разпространените у нас представи гравитират около схващането, че понятието „художествен образ“ като специфичен за изкуството способ на отразяване, осмисляне и художествено трансформиране на обективната действителност се явява отправно за разбирането на проектния (проектно-художествения) образ в дизайна на облекло. От друга страна, понятията “проектен” и “проектно-художествен” и до днес не са намерили еднозначна и недискусионна дефиниция.
Следва да отбележим, че за разлика от други видове дизайн – индустриален дизайн например – понятието „образ“ има много по-важно значение в дизайна на облекло, при който се изявява като съществен критерий за оценка, като нерядко доминира над ергономичността и функционалността. Без да навлизаме в излишни за рамките на настоящото изследване терминологични разсъждения, ще посочим, че за нас най-голям интерес представляват емоционалните характеристики на образа при проектирането на облекло. Дрехата носи част от него и той се изявява напълно само когато тя намери своя коректен като психология и социални потребности потребител. Говорим за характерен (типичен) емоционален образ. В него се концентрират първоначалните идеи на автора и желанията и представите на потребителите, за които той създава своята дреха.

 

Най-отчетливо в това съсредоточие на прогностични авторски търсения и потребителски интерес се изявяват неговите емоционални характеристики. Дълбочината и силата на емоционалните послания, които носи една дреха, са най-често определящи за начина по-който я възприемаме – това твърдение е валидно не само когато говорим за дизайн на облекло, но и по-общо за мода. То ни позволява по-пълноценно да осмислим една дреха както, ако тя е костюм от определен исторически период (без да сме историци и разполагаме с цялата необходима информация), така и ако облеклото е съвременен дизайнерски продукт, без да засягаме въпроси, свързани с технологията и маркетинга.
Стремеж на всеки дизайнер е създаването на продукти, ангажиращи вниманието на публиката и предизвикващи реакцията, която ги превръща в мода. Това е както лична реализация, носеща творческа удовлетвореност, така и гаранция за икономическия просперитет на фирмата, за която работи.

Източник: Онлайн магазин за дрехи и обувки Kapere

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.