Операционният инстументариум

Операционният инстументариум се разделя според предназначението си:

  • режещи инструменти – скалпели, ножици, длета, трепани, триони:

Скалпели:

От лат. Scalpellum – умалително от scalprum – неголям нож с неподвижна режеща част. Предназначение – разрязване на кожа, подкожие, апоневрози, мускули и др.

Видове: – за многократна употреба с несменяемо острие /компактни – дръжка с острие/; – дръжка със сменяеми остриета; – за еднократна употреба;

Според формата на острието: – коремчест скалпел-полукоремчест скалпел- островърх скалпел

– тъповърх скалпел – служи за разрязване и разширяване на естествени канали и фистули;

– тенотоми – полуизвити островърхи /сърповидни/ или полуизвити тъповърхи скалпели.

– херниотоми – подобен на тенотомът, но върхът не е режещ. Служи за безопасно разширяване на херниалния сак. – резекционен нож – представлява по-голям здрав скалпел за разрязване на хрущяли, дебели фасции и други резистентни тъкани; – скалпел на Зигонд

 

НОЖИЦИ

Предназначение – за разрязване на меки тъкани, препариране на органи, тумори и кисти, превързочни материали, лигатури, сваляне на сутури и др. С тях не се реже кожата, тъй като поради голямата и еластичност ръбовете се размачкват и девитализират.

Видове:

В зависимост от режещите рамена: – прави островърхи; – прави тъповърхи; – криви островърхи; – криви тъповърхи; – с един остър ръб – според него леви и десни; – с предпазно топче на единия режещ край;

В зависимост от големината: – малки – микрохирургични; – средни; – дълги;

В зависимост от съотношението между браншовете и режещата част: – с дълги браншове и къса режеща част – за работа в дълбочина; – с къси браншове и дълга режеща част – за рязане на хирургичния материал;

ДИСЕКТОРИ

Предназначение – за деликатно отпрепариране на тъканите чрез дозирано разтваряне челюстите на инструмента в опасни анатомични места.

Източник: Ромски информационен център

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.