За всеки вход – домоуправител

За да се изпълни изискването на закона за управление на етажната собственост е наложителен избор на домоуправител. Това е лицето, което поема отговорността за стопанисване и ползване на общата собственост във входа или кооперацията.

Избирането на отговорник за общата собственост става на общо събрание на собствениците. Предлаганите кандидати се обсъждат и се гласува за всеки, като ръководството се поема от този, който има най-много гласове. В последните години изборът на домоуправител е все по-труден. Това се обяснява с факта, че няма желаещи да заделят своето свободно време за дейности, свързани с общата собственост.

Задълженията на управителя на етажната собственост са много. Да се поддържа в изправност и в състояние на ползване общата собственост е основното му задължение. Ето защо трябва да се осигури чистач за стълбище и мазе, да бъдат осветени общите части, да работи асансьора. За постигане на всичко това трябва всеки собственик отговорно да внася ежемесечните си задължения, за да се плащат всички общи сметки. Често има собственици, които забравят за това свое задължение и това се отразява зле на работата на домоуправителя. Това също е причина, за да няма желаещи за домоуправители.

Нуждата от ремонт в кооперацията е труден за решаване проблем. В старите кооперации трябва да се направи смяна на щранговете, да се смени входна дограма, защото с годините на ползване всичко е повредено. За всеки ремонт трябва решение на общото събрание на собствениците, а вземането на такова решение е трудно. Обяснението е, че голяма част от собствениците не желаят да плащат за общата собственост, макар че я ползват.

Не трябва да се забравя, че управителят на входа завежда домовата книга, води на отчет всички приходни и разходни документи. Той свиква общото събрание и прави отчет за свършената от него работа, като отчита и получените и използвани средства. Домоупавителят следи за спазване на правилника за вътрешния ред в кооперацията и разрешава възникналите междусъседски проблеми.

Липсата на желаещи да заемат длъжността домоуправител изкара на пазара професионалното управление на общата етажна собственост. Голяма част от собствениците на апартаменти в големи жилищни кооперации предпочитат професионалните домоуправители, защото тези хора работят само за избраната кооперация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.